Nabízíme

Chcete svoji fotografii hlavou dolů, nebo vidět, jak vypadáte při přetížení 5g?

Chcete mít video z přemetu nebo výkrutu ?

Kontaktujte nás pro zážitek …

Yak-52, Jak-52 v průletu s dýmem - zážitkový let

Pořádáte letecký den a chcete mít atraktivní program?

Nabízíme akrobatické vystoupení

s freestyle prvky (lomcovák, kopané prvky, vertikální obraty) doprovázených dýmovou stopou.

Pořádáte firemní akci a chcete mít atraktivní program? Nabízíme zajištění leteckého vystoupení včetně vyřízení oficiálního povolení a letového ředitele.

Naše letadlo je vybaveno vyvíječi barevného dýmu na koncích křídel, takže závěrečná část vystoupení představuje jedinečný vizuální zážitek.

Barvy lze libovolně kombinovat z množství odstínů. Nejpůsobivější je kombinace modré a červené, která spolu s bilým dýmem uprostřed vytváří trikolóru.

Náš letoun je jediným motorovým akrobatickým letounem, který je takovým zařízením vybaven.